KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO).,
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zduńskiej Woli ma długoletnią i piękną tradycję. Powstało w roku 1968 jako przedszkole czterooddziałowe dla 120 dzieci. Na przestrzeni minionych 50 lat istnienia, w placówce zachodziło wiele zmian, zarówno organizacyjnych, jak i kadrowych.
Obecnie placówką kieruje mgr Aleksandra Najdzionek. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym w centrum miasta. Posiada cztery przestronne sale, estetycznie urządzone i zagospodarowane oraz salę do zabaw ruchowych.
Każda z sal, w których znajdują się zaopatrzona jest w odpowiednie dla wieku pomoce, meble, zabawki. W sali gimnastycznej znajdują się także pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć ruchowych i umuzykalniających. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się biblioteczka przedszkolna. Budynek otoczony jest ogrodem, wyposażonym w odpowiedni sprzęt terenowy do zabaw dla dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały 10-godzinne. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje ośmiu nauczycieli oraz siedmiu pracowników administracji i obsługi.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb i zainteresowań wychowanków.
Czas przedpołudniowy, a także popołudniowy wypełniają zajęcia obowiązkowe, zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, logopedyczne, religia.
Nauczycielki w grupach "starszaków" pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.
W grupach młodszych praca nauczycielek skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej, intelektualnej i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych wychowanków.
Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Umiejętności i wiedza nauczycielek pozwalają na pełną realizację zadań, jakie placówka ma do spełnienia. Każdego roku nauczycielki uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, co pozwala ciągle poszerzać i uatrakcyjniać pobyt naszym podopiecznym.

Stosujemy różne formy i metody pracy wyzwalające aktywność własną dziecka, rozwijające jego zainteresowania oraz indywidualną wrażliwość. Między innymi prowadzone są zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, "Nazywanie świata”- odimienną metodą nauki czytania dla dzieci od lat, trzech autorstwa dr Ireny Majchrzak., Metodą Dobrego Startu, czy Pedagogiką Zabawy.

Staramy się stwarzać naszym podopiecznym jak najbardziej komfortowe warunki pobytu. Każda grupa prowadzona jest przez ten sam zespół wychowawców, przez cały trzyletni okres nauki. Pozwala to na dobre poznanie grupy, dużą indywidualizację procesu dydaktyczno- wychowawczego. Daje to również dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zapewnia dobry kontakt z rodzicami podopiecznych.

Dobra praca kadry pedagogicznej przynosi efekty w postaci częstego udziału dzieci w konkursach organizowanych dla przedszkoli z terenu Zduńskiej Woli, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Mamy wtedy możliwość obserwacji i konfrontacji umiejętności i wiedzy naszych wychowanków.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że sposób i kierunek naszej pracy został słusznie obrany. Dzieci chętnie rywalizują ze swoimi rówieśnikami, a nagrodą za ich trud i wysiłek jest dobra zabawa. Wielokroć wracają do przedszkola z nagrodami za szczególne osiągnięcia.

Praca z dziećmi nie jest wolna od kłopotów i zmartwień. Wszystko to jednak rekompensuje uśmiech na twarzach dzieci i podziękowania rodziców za dobre przygotowanie ich pociech do dalszej nauki.