KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO).,
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

Publiczne Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli zostało oddane do użytku 18 listopada 1968 roku jako czterooddziałowa placówka, którą kierowała pani Barbara Kowalczyk. Stanowisko to piastowała do 1972 roku. Patronat nad przedszkolem objęły Zakłady Młynarski.

W latach 1972- 1991 obowiązki dyrektora pełniła pani Domicela Wawrzyniak. W tym czasie patronat nad placówką sprawowały Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora”. Od 1991 roku organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zduńska Wola. W latach 1991- 1996 dyrektorem była pani Halina Niedźwiecka.W roku 1996 stanowisko dyrektora objęła pani Elżbieta Gółkowska, która pełniła tą funkcję do roku 2001.Od roku 2001 placówką zarządzała pani Anna Potoniec i funkcję tą sprawowała przez 15 lat. W roku 2016 obowiązki dyrektora objęła pani Aleksandra Najdzionek.
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku, zlokalizowanym w atrakcyjnym miejscu naszego miasta. Ogromną zaletą był i jest do dziś, duży ogród wyposażony w sprzęt dla dzieci i zieleń.

Na przestrzeni lat w placówce odbyło się szereg remontów z środków budżetowych miasta. W 2004 roku wykonano termomodernizację budynku oraz szereg prac remontowych. Wpłynęło to na poprawę estetyki i funkcjonalności budynku.

Na przestrzeni 50 lat doposażono sale zajęć w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W swoich działaniach, dyrektorzy we współpracy z organem prowadzącym zmierzali nieustannie do poprawy warunków i wyposażenia placówki. W ostatnich dwóch latach Przedszkole nr 5 zyskało nowe ogrodzenie terenu oraz dokonano modernizacji ciągu komunikacyjnego, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z placówki oraz, niewątpliwie, na estetykę otoczenia.

W czasie wieloletniego funkcjonowania placówka chętnie nawiązywała współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji, bezpieczeństwa, profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz rozwijania zainteresowań dzieci.

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wspaniały personel obsługi.Umiejętności i wiedza nauczycielek pozwalają na pełną realizację zadań, jakie placówka ma do spełnienia.
Każdego roku, nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, co pozwala ciągle poszerzać ofertę dydaktyczną placówki
i uatrakcyjniać pobyt naszym podopiecznym.

Wychowawcy stosują różne formy i metody pracy, wyzwalające aktywność własną dziecka, rozwijające jego zainteresowania oraz indywidualną wrażliwość.
Przez te wszystkie lata nieodzownym elementem prawidłowej działalności placówki była współpraca z rodzicami. Uwidacznia się ona w formie różnych, wspólnych działań typu: udział w uroczystościach, wykonywanie drobnych prac na rzecz dzieci i placówki. Rodzice chętnie pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów placówki, służą wsparciem finansowym, uczestniczą w otwartych zajęciach, dyskutują o problemach natury wychowawczej. Nauczyciele ze swej strony dzielą się z nimi swoją wiedzą na temat wychowania, zachęcając do codziennej pracy z dzieckiem.
Wysoki poziom pracy kadry pedagogicznej jest widoczny podczas udziału w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych na terenie miasta Zduńska Wola i nie tylko, czego dowodem są liczne podziękowania, dyplomy i nagrody.

Publiczne Przedszkole nr 5 rozwija wszechstronnie zainteresowania dzieci.Biorą one udział w projektach, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, akcjach charytatywnych, happeningach ekologicznych, imprezach okolicznościowych.Od wielu lat nasza placówka podejmuje liczne działania, które mają na celu przybliżenie dzieciom i rodzicom postaci miłych bohaterów opowiadań Czesława Janczarskiego. W codziennej pracy przybliżane są dzieciom utwory pisarza, które charakteryzują się dużymi walorami moralnymi i wychowawczymi. Już 16 lat temu na budynku przedszkola pojawiła pierwsza postać Misia Uszatka witająca dzieci. Przez szereg lat nasi wychowankowie poznawali wiele misiowych postaci i bohaterów. W związku z tym, organizowano wiele konkursów, teatrzyków, zajęć, zabaw, imprez okolicznościowych.W wyniku tych wszystkich działań dzieci wybrały nazwę przedszkola, jest nią ,,Misiowa gromadka”